نصب بازی ایکس باکس وان XBOX ONE در مرکز خدمات کروکوگیم – Crocogame Service Center

نصب بازی ایکس باکس وان XBOX ONE در خانه خدمات کروکوگیم - Crocogame Service Center

نصب بازی ایکس باکس وان XBOX ONE در مرکز خدمات کروکوگیم – Crocogame Service Center نصب بازیهای آفلاین ایکس باکس وان XBOX ONE بصورت انتخابی و آفلاین این روش به گونه ای است که امکان مسدود (بن) شدن کنسول در آن وجود ندارد. ،بلکه بصورت نصب بازی ها با استفاده از ترفندی بدون دستکاری سخت