استخدام طراح بازی یا گیم دیزاینر – شرکت توسعه‌ گر شبیه ‌ساز

استخدام طراح بازی

استخدام طراح بازی نقش طراح بازی در تیم ما بسیار برجسته است. تنظیم قوانین حاکم در بازی و ساخت تجربه خوب در ذهن بازیکن،‌ پیشبرد داستان بازی و Game Play،‌ خلق شخصیت ها و مدیریت فضای بازی، مواردی هستند که بر عهده طراح بازی می باشد. ذهن خلاق طراح بازی است که می تواند شرایط