انواع و شرایط گارانتی کروکوگیم – ایده آل سرویس

 

گارانتی ۷ روزه تعویض

این مدل از گارانتی برای رفاه حال شما عزیزان و ایجاد اطمینان از سلامت کامل کنسول به صورت رایگان برای شما منظور می شود.

 • دستگاه با شماره شناسه مندرج در فاکتور دارای یک هفته گارانتی تعویض کروکوگیم می باشد.
 • گارانتی تعویض شامل تمامی قطعات داخلی کنسول می شود.
 • در صورتی که کنسول خریداری شده ار وبسیات کروکوگیم دارای عیب مشخص و قابل رویت و کیفی باشد کروکوگیم موظف است تعمیرات ( تعویض قطعات ) این کنسول را به رایگان انجام دهد
 • گفتنی است، هزینه حمل و نقل کنسول معیوب به عهده مشتریان عزیز می باشد.
 • بدیهی است که کابل شارژر، سیم پاور، هندزفری و دسته شامل گارانتی نمی باشد.
 • باز شدن دستگاه به دست تعمیرکنندگان دیگر، کنسول شما را فاقد از گارانتی می سازد.
 • بروز هرگونه آسیب دیدگی در شماره سریال کنسول، به شکلی که قابل خوانایی نباشد، کنسول شما را از گارانتی تعویض خارج می نماید.
 • گفتنی است، ریخته شدن مایعات، ضرب دیدگی و آسیب دیدگی در اثر حرارت شامل گارانتی کروکوگیم نمی باشد.
 • ریختن بازی اکانتی و یا هکی به دست افراد غیر، کنسول شما را فاقد گارانتی می سازد.
 • نصب هرگونه برنامه نا مناسب برای کنسول نیز، دستگاه شما را خارج از تعهدات کروکوگیم می سازد.
 • برای استفاده از گارانتی کروکوگیم به همراه داشتن مدرک شناسایی الزامی می باشد.

 

گارانتی ۱ ساله تعمیر – ایده آل سرویس

 • دستگاه با شماره شناسه مندرج در فاکتور دارای یک هفته گارانتی تعویض کروکوگیم می باشد.
 • گارانتی تعمیر شامل تمامی قطعات داخلی کنسول می شود.
 • در صورتی که کنسول خریداری شده ار وبسیات کروکوگیم دارای عیب مشخص و قابل رویت و کیفی باشد کروکوگیم موظف است با ارسال کنسول شما به شرکت ایده آل سرویس نسبت به انجام گارانتی و شرایط آن اقدام کنید
 • گفتنی است، هزینه حمل و نقل کنسول معیوب به عهده مشتریان عزیز می باشد.
 • بدیهی است که کابل شارژر، سیم پاور، هندزفری و دسته شامل گارانتی نمی باشد.
 • باز شدن دستگاه به دست تعمیرکنندگان دیگر، کنسول شما را فاقد از گارانتی می سازد.
 • بروز هرگونه آسیب دیدگی در شماره سریال کنسول، به شکلی که قابل خوانایی نباشد، کنسول شما را از گارانتی تعویض خارج می نماید.
 • گفتنی است، ریخته شدن مایعات، ضرب دیدگی و آسیب دیدگی در اثر حرارت شامل گارانتی کروکوگیم نمی باشد.
 • ریختن بازی اکانتی و یا هکی به دست افراد غیر، کنسول شما را فاقد گارانتی می سازد.
 • نصب هرگونه برنامه نا مناسب برای کنسول نیز، دستگاه شما را خارج از تعهدات کروکوگیم می سازد.
 • برای استفاده از گارانتی کروکوگیم به همراه داشتن مدرک شناسایی الزامی می باشد.
 • گارانتی ۱ ساله تعمیر ایده آل سرویس – با درج مندرجات در وبسایت ” ایده آل سرویس ”  تا سقف تعهدات به صورت گارانتی ورایگان و  مابقی با توافق طرفین انجام می پذیرد.

 

گارانتی ۱ ساله تعویض – ایده آل سرویس

 • دستگاه با شماره شناسه مندرج در فاکتور دارای یک هفته گارانتی تعویض کروکوگیم می باشد.
 • گارانتی تعویض شامل تمامی قطعات داخلی کنسول می شود.
 • در صورتی که کنسول خریداری شده ار وبسیات کروکوگیم دارای عیب مشخص و قابل رویت و کیفی باشد کروکوگیم موظف است با ارسال کنسول شما به شرکت ایده آل سرویس نسبت به انجام گارانتی و شرایط آن اقدام کنید
 • گفتنی است، هزینه حمل و نقل کنسول معیوب به عهده مشتریان عزیز می باشد.
 • بدیهی است که کابل شارژر، سیم پاور، هندزفری و دسته شامل گارانتی نمی باشد.
 • باز شدن دستگاه به دست تعمیرکنندگان دیگر، کنسول شما را فاقد از گارانتی می سازد.
 • بروز هرگونه آسیب دیدگی در شماره سریال کنسول، به شکلی که قابل خوانایی نباشد، کنسول شما را از گارانتی تعویض خارج می نماید.
 • گفتنی است، ریخته شدن مایعات، ضرب دیدگی و آسیب دیدگی در اثر حرارت شامل گارانتی کروکوگیم نمی باشد.
 • ریختن بازی اکانتی و یا هکی به دست افراد غیر، کنسول شما را فاقد گارانتی می سازد.
 • نصب هرگونه برنامه نا مناسب برای کنسول نیز، دستگاه شما را خارج از تعهدات کروکوگیم می سازد.
 • برای استفاده از گارانتی کروکوگیم به همراه داشتن مدرک شناسایی الزامی می باشد.
 • گارانتی ۱ ساله تعویض ایده آل سرویس – با درج مندرجات در وبسایت ” ایده آل سرویس ”  تا سقف تعهدات به صورت گارانتی ورایگان و  مابقی با توافق طرفین انجام می پذیرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص گارانتی و شرایط خصوصی تعرفه ها و گارانتی ها به وب سایت ایده آل سرویس مراجعه نمایید

پذیرفتن شرایط و ضوابط در هنگام خرید به عنوان امضای الکترونیک خریدار در نظر گرفته شده