انواع و شرایط گارانتی کروکوگیم

 

گارانتی ۷ روزه تعویض

این مدل از گارانتی برای رفاه حال شما عزیزان و ایجاد اطمینان از سلامت کامل کنسول به صورت رایگان برای شما منظور می شود.

 • دستگاه با شماره شناسه مندرج در فاکتور دارای یک هفته گارانتی تعویض کروکوگیم می باشد.
 • گارانتی تعویض شامل تمامی قطعات داخلی کنسول می شود.
 • گفتنی است، هزینه حمل و نقل کنسول معیوب به عهده وب سایت کروکوگیم می باشد.
 • بدیهی است که کابل شارژر، سیم پاور، هندزفری و دسته شامل گارانتی نمی باشد.
 • باز شدن دستگاه به دست تعمیرکنندگان دیگر، کنسول شما را فاقد از گارانتی می سازد.
 • بروز هرگونه آسیب دیدگی در شماره سریال کنسول، به شکلی که قابل خوانایی نباشد، کنسول شما را از گارانتی تعویض خارج می نماید.
 • گفتنی است، ریخته شدن مایعات، ضرب دیدگی و آسیب دیدگی در اثر حرارت شامل گارانتی کروکوگیم نمی باشد.
 • ریختن بازی اکانتی و یا هکی به دست افراد غیر، کنسول شما را فاقد گارانتی می سازد.
 • نصب هرگونه برنامه نا مناسب برای کنسول نیز، دستگاه شما را خارج از تعهدات کروکوگیم می سازد.
 • برای استفاده از گارانتی کروکوگیم به همراه داشتن مدرک شناسایی الزامی می باشد.

 

گارانتی ۱ ساله تعمیر

 • دستگاه با شماره شناسه مندرج در فاکتور دارای یک سال گارانتی تعمیر کروکوگیم می باشد.
 • گارانتی تعمیر شامل تمامی قطعات داخلی کنسول می شود.
 • گفتنی است، هزینه حمل و نقل کنسول معیوب به عهده خربدار می باشد.
 • بدیهی است که کابل شارژر، سیم پاور، هندزفری و دسته شامل گارانتی نمی باشد.
 • باز شدن دستگاه به دست تعمیرکنندگان دیگر، کنسول شما را فاقد از گارانتی می سازد.
 • بروز هرگونه آسیب دیدگی در شماره سریال کنسول، به شکلی که قابل خوانایی نباشد، کنسول شما را از گارانتی تعمیر خارج می نماید.
 • گفتنی است، ریخته شدن مایعات، ضرب دیدگی و آسیب دیدگی در اثر حرارت شامل گارانتی کروکوگیم نمی باشد.
 • ریختن بازی اکانتی و یا هکی به دست افراد غیر، کنسول شما را فاقد گارانتی می سازد.
 • نصب هرگونه برنامه نا مناسب برای کنسول نیز، دستگاه شما را خارج از تعهدات کروکوگیم می سازد.
 • برای استفاده از گارانتی کروکوگیم به همراه داشتن مدرک شناسایی الزامی می باشد.
 • گارانتی ۱ ساله تعمیر با شرایط – استفاده از خدمات تعمیر در دفتر فنی کروکو گیم با هزینه نهایتا تا ۱ ملیون تومان – به صورت گارانتی و مابقی با توافق طرفین انجام می پذیرد.

 

گارانتی ۱ ساله تعویض

 • دستگاه با شماره شناسه مندرج در فاکتور دارای یک سال گارانتی تعویض کروکوگیم می باشد.
 • گارانتی تعویض شامل تمامی قطعات داخلی کنسول می شود.
 • گفتنی است، هزینه حمل و نقل کنسول معیوب به عهده خریدار می باشد.
 • بدیهی است که کابل شارژر، سیم پاور، هندزفری و دسته شامل گارانتی نمی باشد.
 • باز شدن دستگاه به دست تعمیرکنندگان دیگر، کنسول شما را فاقد از گارانتی می سازد.
 • بروز هرگونه آسیب دیدگی در شماره سریال کنسول، به شکلی که قابل خوانایی نباشد، کنسول شما را از گارانتی تعویض خارج می نماید.
 • گفتنی است، ریخته شدن مایعات، ضرب دیدگی و آسیب دیدگی در اثر حرارت شامل گارانتی کروکوگیم نمی باشد.
 • ریختن بازی اکانتی و یا هکی به دست افراد غیر، کنسول شما را فاقد گارانتی می سازد.
 • نصب هرگونه برنامه نا مناسب برای کنسول نیز، دستگاه شما را خارج از تعهدات کروکوگیم می سازد.
 • برای استفاده از گارانتی کروکوگیم به همراه داشتن مدرک شناسایی الزامی می باشد.
 • گارانتی ۱ ساله تعویض با شرایط – استفاده از خدمات تعویض در دفتر فنی کروکو گیم با هزینه نهایتا تا ۲ ملیون تومان – به صورت گارانتی و مابقی با توافق طرفین انجام می پذیرد.