Showing 1–16 of 34 results

اگر جزئیات در یک بازی به حدی باشد که تمام المان های دنیای واقعی در آن رعایت شود، آن گاه با ژانر simulation یا شبیه سازی روبرو هستیم. در ژانر شبیه سازی، هیجان و تفریح، به هیچ وجه از اهداف بازی به حساب نمی آید. سازندگان در این ژانر می کوشند آثاری خلق کنند تا مرز بین دنیای واقعی و بازی های ویدیویی را از بین ببرد. بازی هایی که یک وسیله نقلیه را شبیه سازی می کنند و همچنین بازی های شهرسازی، از زیرشاخه های این ژانر به شمار می روند.

زیرشاخه های ژانر simulation

Construction and management simulation
Life simulation
Vehicle simulation

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد