استخدام برای شرکت های بازی سازی
راهنمای درخواست فرم برای شرکت های بازی سازی ایرانی (کلیک نمایید)

شرکت های بازی سازی ایرانی همواره در جذب نیروهای متخصص دچار مشکل بوده اند. از این رو، وبسایت کروکوگیم بر آن شد تا فضایی برای شرکت های بازی سازی مهیا نماید تا در آن افراد متخصص و شرکت های بازی سازی به راحتی به یکدیگر متصل گردند.

شرایط ایجاد فرم برای شرکت های بازی سازی:

شرکت های بازی سازی می بایست موارد خواسته شده در فرم زیر را به دقت مطالعه و پر کرده و فرم پر شده را به آدرس info@crocogame.com ارسال نمایند.

فرم درخواست نیرو:

  • یک پاراگراف توضیح درباره حرفه ی مورد نیاز
  • یک پاراگراف درباره شرکت بازی سازی
  • وظایف (در قالب توضیحات و تیتر)
  • پیش نیازهای کاری
  • تحصیلات
  • آدرس دقیق محل کار (استودیو شرکت سازنده با ذکر نام استان)
  • چشم انداز شرکت بازی سازی
  • توضیحات دلخواه