خرید زغال دسته PS4 درجه یک

۲۹,۹۰۰ تومان

این زغال مخصوص دسته اسلیم می باشد

این زغال دارای سطح صاف است