خرید زغال دسته PS4 سری اسلیم درجه یک

این زغال مخصوص دسته اسلیم می باشد

این زغال دارای سطح صاف است

۴۹,۰۰۰ تومان