خرید زغال دسته PS4 سری اسلیم درجه ۲

این زغال مخصوص دسته اسلیم می باشد

این زغال دارای سطح مشبک است

۳۰,۰۰۰ تومان