خرید زغال دسته PS4

۲۴,۹۰۰ تومان

این زغال مخصوص دسته اسلیم می باشد

این زغال دارای سطح مشبک است