خرید کنسول باندل PS4 Pro God Of War


محتویات ویژه کنسول باندل PS4 Pro God Of War

  • کنسول مخصوص PS4 Pro با طرح تبر Leviathan Axe
  • دسته DualShock 4 با طرح God Of War
  • محتوای دیجیتال

 

پیش سفارش