بازی Red Dead Redemption 2 دارای 62 سلاح است. شما در این راهنما می توانید تمامی سلاح های موجود در RDR2 را بیابید. شما باید حداقل 48 اسلحه را برای رسیدن به 100٪ تکمیل بازی پیدا کنید. خوشبختانه شما مجبور نیستید تمام سلاح های موجود در بازی را پیدا کنید، زیرا برخی از آنها بسیار خسته کننده هستند و تنها یک فرصت برای انتخاب آنها خواهید داشت.

برخی از سلاح ها به سادگی خریداری می شوند و برخی به عنوان پاداش در دسترس قرار می گیرند و اسلحه های دیگری بعد از اتمام ماموریت به صورت خودکار باز می شوند. همچنین شما می توانید اسلحه های خود را به وسیله روغن تعمیر نمایید.

بررسی اجمالی:

قرمز = سلاح های قابل قبول

سبز = سلاح هایی که از طریق خریداری و یا به صورت خودکار اعطا می شوند و برای به دست آوردن آنها نگران نباشید.

آبی = سلاح هایی که شما باید با جستجو در جهان بازی به دست آورید یا به عنوان پاداش دریافت نمایید.

هفت تیر

1هفت تیر Cattleman– شما با این سلاح شروع می کنید.

2هفت تیر Flaco– پس از مغلوب ساختن Flaco Hernandez.

3هفت تیر Granger– پس ازشکست دادن .Emmet Granger

4هفت تیر Double-Action– می توان از هر مکانی پس از فصل 2 خریداری نمود.

5هفت تیر Algernon– پاداش برای Duchesses و دیگر ماموریت حیوانات در شمال Saint-Dennis پس از انجام ماموریت Gilded Cage در فصل 4 پیدا می شود.

6هفت تیر Schofield– می تواند در همه جا پس از فصل 2 خریداری شود. همچنین در یک سرقت مواد مخدر در Valentine یافت می شود.

7هفت تیر Otis Miller– در سینه یک غار کوچک در شمال Cholla Springs منطقه New Austin. شما می توانید پیش از رسیدن به Epilogue به آنجا روید و به عنوان پاداش آن را دریافت نمایید.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 1: نقشه Otis Miller
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 2: نقشه Otis Miller

 8 هفت تیر Calloway– شما می توانید پس از ماموریت Noblest of Men, and a Woman Stranger اسلحه را از شریک خود بگیرید. در آن قسمت اسلحه را دریافت نمایید در غیر اینصورت قادر به گرفتن آن نخواهید بود.

9 هفت تیر Micah– پس از Epilogue 2 و مراجعه به Mount Hagen تفنگ را از جسد یخ زده دریافت کنید.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 4: نقشه Micah

10 هفت تیر John’s Cattleman– به صورت خودکار اعطا می شود.

11 هفت تیر High Roller Double-Action– تنها در صورتی که یک گنج خاص را در GTA آنلاین تکمیل کردید به وسیله vanderlinde@eyefind.com ارسال می شود. اگر این کار را در GTA V Online انجام داده اید، این هدیه را به صورت اتوماتیک در RDR2 دریافت خواهید کرد، پس از ماموریت فصل 2 “A Strange Kindness” در دسترس خواهد بود.

تپانچه

1 تپانچه Volcanic– در همه جا پس از فصل 1 خریداری می شود.

2 تپانچه نیمه اتوماتیک– پس از فصل 4 در همه جا خریداری می شود.

3 تپانچه Mauser– پس از فصل 5 در همه جا خریداری می شود.

4 تپانچه Midnight– در طول ماموریت Noblest of Men, and a Woman Stranger به دست می آید.

تفنگ

1 تفنگ Varmint– در همه جا پس از فصل 1 خریداری می شود.

2 تفنگ Springfield– پس از فصل 1 از همه جا خریداری می شود.

3 تفنگ Bolt-Action– شما در طول فصل 3 آنها را دریافت خواهید کرد.

Repeaters

1 Carbine Repeater– شما در طول فصل 1 آنها را دریافت خواهید کرد.

2 Lancaster Repeater– به صورت خودکار در فصل 2 دریافت خواهند شد.

3 Litchfield Repeater– شما به صورت خودکار در فصل 6 آن را دریافت خواهید کرد.

Shotgun

1 Double-Barreled Shotgun– می توان در همه جا خریداری نمود.

2 Sawed-off Shotgun– شما آن را به صورت خودکار در فصل 1 دریافت خواهید کرد.

3 Pump-Action Shotgun– در همه جا پس از فصل 2 خریداری می شود.

4 Semi-Auto Shotgun– پس از فصل 4 در همه جا خریداری می شود.

5 Repeating Shotgun– پس از فصل 6 در همه جا خریداری می شود.

6 Rare Shotgun– در ابتدای فصل 2 شما یک مرد را به همراه این تفنگ در یک کلبه واقع در شمال Annesburg پیدا می کنید. او غریبه ها را دوست ندارد و به شما شلیک می کند. پس از برخورد با او اسلحه را بردارید و تنها یکبار فرصت به دست آوردن آن را خواهید داشت.

Sniper Rifles

1 Rolling Block Rifle– در همه جا پس از فصل 2 خریداری می شود.

2 Rare Rolling Block Rifle– در فصل 3 پس از عبور یک ماموریت دریافت می شود.

3 Carcano Rifle– پس از ماموریت Goodbye, dear friend در همه جا قابل خریداری می باشد.

Bows

تنها یک Bows در بازی وجود دارد و شما آن را بسیار زود دریافت خواهید کرد.

Throwables

Throwing Knife– شما به صورت خودکار در ماموریت های اولیه آن را دریافت خواهید کرد.

Tomahawk– پس ازفصل 2 در همه جا خریداری خواهد شد.

Incendiary– پس از فصل 3 در همه جا خریداری می شود.

Ancient Tomahawk– در شرق Calumet Valley و Wapiti Indian Reservoir قرار دارد.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 5: نقشه Ancient Tomahawk
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 6: نقشه Ancient Tomahawk

Dynamite– شما به صورت خودکار در فصل 1 آن را دریافت خواهید کرد.

Fire Bottle– به طور خودکار در طول داستان برای شما در دسترس خواهد بود و در Fence ها خریداری خواهد شد.

Volatile Fire Bottle– قابل شستشو و ارتقا می باشد.

Volatile Dynamite– قابل شستشو و ارتقا می باشد.

Improved Throwing Knife– قابل شستشو و ارتقا می باشد.

Poison Throwing Knife– قابل شستشو و ارتقا می باشد.

Improved Tomahawk– قابل شستشو و ارتقا می باشد.

Homing Tomahawk– قابل شستشو و ارتقا می باشد.

Melee Weapons

Unarmed– از ابتدا در دسترس می باشد.

Hunting Knife– ز ابتدا در دسترس می باشد.

Hatchet– پس از فصل 5 در همه جا خریداری می شود.

Broken Pirate Sword– در یک قایق خرابه در یک جزیره کوچک جنوب Saint Denis یافت می شود.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 7: Broken Pirate Sword
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 8: نقشه Broken Pirate Sword

Machete– پس از فصل 5 در همه جا خریداری می شود.

Civil War Knife– می توانید در جعبه ای در زیر زمین Fort Brennand جنوب غربی Van Horn پیدا کرد. شما باید یک نردبان پیدا کنید و به زیر زمین بروید.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 9: نقشه Civil War Knife
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 10: Civil War Knife

Jawbone Knife– پاداش یافتن 30 استخوان دایناسور.

Wide-Blade Knife– در غرب Mount Shann بر روی یک جسد می توانید بیابید.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 11: نقشه Wide-Blade Knife
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 12: Wide-Blade Knife

Antler Knife– بر روی جسد یک خرس در شمال غرب Hanging-Dog-Ranch یافت می شود.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 13: نقشه Antler Knife
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 14: Antler Knife

Ornate Dagger– شما باید 5 نشانه در اطراف Saint Denis پیدا کنید. (south side of General Store, Alley East of Show, Alley behind Gunsmith, Storage area south of Trapper, south of Saloon)

Stone Hatchet– این سلاح تنها زمانی در دسترس می باشد که شما یک گنج خاص را در GTA-Online دریافت کرده باشید از همین رو کمپانی Rockstar به RDR2 متصل می نماید. اگر شما این کار را انجام داده باشید می توانید در جنگل شمالی دریاچه Owanjila یافت می شود.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 15: نقشه Stone Hatchet

Rusted Double Bit Hatchet– در یک درخت فرسوده در Annesburg شمال معدن ذغال سنگ.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 16: نقشه Rusted Double Bit Hatchet
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 17: Rusted Double Bit Hatchet

Viking Hatchet– در قبر قدیمی Viking در انتهای جنوبی Roanoke Valley (شمال غرب Annesburg) یافت شده است.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 18: نقشه Viking Hatchet
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 19: Viking Hatchet

Rusted Hunter Hatchet– درنزدیکی یک درخت خشکیده بین Elysian Pool و O’Creagh’s Run یافت می شود.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 20: نقشه Rusted Hunter Hatchet
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 21: Rusted Hunter Hatchet

Hunter Hatchet– در یک درخت چوبی کنار Window Rock در نزدیکی کلبه یافت می شود.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 22: نقشه Hunter Hatchet
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 23: Hunter Hatchet

Hewing Hatchet– در یک درخت خشکیده نزدیکی Moonstone Pond یافت می شود.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 24: نقشه Hewing Hatchet
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 25: Hewing Hatchet

Double Bit Hatchet– در یک درخت فرسوده شمال غرب Wallace Station یافت می شود.

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 26: نقشه Double Bit Hatchet
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 27: Double Bit Hatchet

Cleaver– در همه جا پس از فصل 5 خریداری می شود.

John’s Knife– به صورت خودکار اعطا می شود.

این لیست کامل 62 سلاح است.

لطفا نظرات خود را درباره بازی Red Dead Redemption 2 به صورت دیدگاه در پایین مقاله به اشتراک بگذارید.

خرید بازی Red Dead Redemption 2 برای PS4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + پانزده =