بازی Red Dead Redemption 2 دارای 43 گیاه متفاوت است که شما می توانید آنها را جمع آوری کنید. شما در این مقاله می توانید تمام گیاهان RDR2 را پیدا کنید. آنها را می توان به چند دسته تقسیم کرد: توت ها، گل ها، گیاهان، قارچ ها و غیره. شما باید حداقل 20 گیاه را برای تکمیل 100% پیدا کنید و همچنین برخی از موارد خاص را برای چالش ها جمع آوری نمایید. این راهنما لیست گیاهان را بر اساس حروف الفبا نشان می دهد. برخی از گیاهان بخشی از ماموریت Exotics Collectible به حساب می آیند.

لیست گیاهان در بازی Red Dead Redemption 2:

 1. Acuna’s Star Orchid
 2. Alaskan Ginseng
 3. American Ginseng
 4. Bay Bolete
 5. Blackberry
 6. Blackcurrant
 7. Burdock Root
 8. Chanterelles
 9. Cigar Orchid
 10. Clamshell Orchid
 11. Common Bulrush
 12. Creeping Thyme
 13. Desert Sage
 14. Dragon’s Mouth Orchid
 15. English Mace
 16. Evergreen Huckleberry
 17. Ghost Orchid
 18. Golden Currant
 19. Hummingbird Sage
 20. Indian Tobacco
 21. Lady of the Night Orchid
 22. Lady Slipper Orchid
 23. Milkweed
 24. Moccasin Flower Orchid
 25. Night Scented Orchid
 26. Oleander Sage
 27. Oregano
 28. Parasol Mushroom
 29. Prairie Poppy
 30. Queen’s Orchid
 31. Ram’s Head
 32. Rat Tail Orchid
 33. Red Raspberry
 34. Red Sage
 35. Sparrow’s Egg Orchid
 36. Spider Orchid
 37. Vanilla Flower
 38. Violet Snowdrops
 39. Wild Carrot
 40. Wild Feverfew
 41. Wild Mint
 42. Wintergreen Berry
 43. Yarrow

Acuna’s Star Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 1: گیاه Acuna’s Star Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 2: نقشه گیاه Acuna’s Star Orchids

Alaskan Ginseng

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 3: گیاه Alaskan Ginseng
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 4: نقشه گیاه Alaskan Ginseng

American Ginseng

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 5: گیاه American Ginseng
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 6: نقشه گیاه American Ginseng

Bay Boylete

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 7: گیاه Bay Boylete
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 8: نقشه گیاه Bay Boylete

Blackberry

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 9: گیاه Blackberry
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 10: نقشه گیاه Blackberry

Blackcurrant

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 11: گیاه Blackcurrant
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 12: نقشه گیاه Blackcurrant

Burdock Root

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 13: گیاه Burdock Root
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 14: نقشه گیاه Burdock Root

Chanterelles

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 15: گیاه Chanterelles
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 16: نقشه گیاه Chanterelles

Cigar Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 17: گیاه Cigar Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 18: نقشه گیاه Cigar Orchids

Clamshell Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 19: گیاه Clamshell Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 20: نقشه گیاه Clamshell Orchids

Common Bullrush

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 21: گیاه Common Bullrush
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 22: نقشه گیاه Common Bullrush

Creeping Thyme

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 23: گیاه Creeping Thyme
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 24: نقشه گیاه Creeping Thyme

Desert Sage

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 25: گیاه Desert Sage
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 26: نقشه گیاه Desert Sage

Dragon’s Mouth Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 27: گیاه Dragon’s Mouth Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 28: نقشه گیاه Dragon’s Mouth Orchids

English Mace

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 29: گیاه English Mace
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 30: نقشه گیاه English Mace

Evergreen Huckleberry

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 31: گیاه Evergreen Huckleberry
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 32: نقشه گیاه Evergreen Huckleberry

Ghost Orchid

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 33: گیاه Ghost Orchid
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 34: نقشه گیاه Ghost Orchid

Ghost Orchid

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 35: گیاه Ghost Orchid
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 36: نقشه گیاه Ghost Orchid

Humminbird Sage

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 37: گیاه Humminbird Sage
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 38: نقشه گیاه Humminbird Sage

Indian Tobacco

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 39: گیاه Indian Tobacco
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 40: نقشه گیاه Indian Tobacco

Lady of the Night Orchid

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 41: گیاه Lady of the Night Orchid
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 42: نقشه گیاه Lady of the Night Orchid

Lady Slipper Orchid

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 43: گیاه بازی Lady Slipper Orchid
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 44: نقشه گیاه Lady Slipper Orchid

Milkweed

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 47: گیاه Milkweed
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 48: نقشه گیاه Milkweed

Moccasin Flower Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 49: گیاه Moccasin Flower Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 50: نقشه گیاه Moccasin Flower Orchids

Night Scented Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
نقشه 51: گیاه Night Scented Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
نقشه 52: نقشه گیاه Night Scented Orchids

Oleander Sage

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 53: گیاه Oleander Sage
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 54: نقشه گیاه Oleander Sage

Oregano

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 55: گیاه Oregano
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 56: نقشه گیاه Oregano

Parasol Mushroom

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 57: گیاه Parasol Mushroom
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 58: نقشه گیاه Parasol Mushroom

Prairie Poppy

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 59: گیاه Prairie Poppy
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 60: نقشه گیاه Prairie Poppy

Queen’s Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 61: گیاه Queen’s Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 62: نقشه گیاه Queen’s Orchids

Ram’s Head

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 63: گیاه Ram’s Head
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 64: نقشه گیاه Ram’s Head

Rat Tail Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 65: گیاه Rat Tail Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 66: نقشه گیاه Rat Tail Orchids

Red Raspberry

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 67: گیاه Red Raspberry
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 68: نقشه گیاه Red Raspberry

Red Sage

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 69: گیاه Red Sage
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 70: نقشه گیاه Red Sage

Sparrow’s Egg Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 71: گیاه Sparrow’s Egg Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 72: نقشه گیاه Sparrow’s Egg Orchids

Spider’s Orchids

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 73: گیاه Spider’s Orchids
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 74: نقشه گیاه Spider’s Orchids

Vanilla Flower

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 75: گیاه Vanilla Flower
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 76: نقشه گیاه Vanilla Flower

Violet Snowdrops

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 77: گیاه Violet Snowdrops
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 78: نقشه گیاه Violet Snowdrops

Wild Carrot

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 79: گیاه Wild Carrot
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 80: نقشه گیاه Wild Carrot

Wild Feverfew

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 81: گیاه Wild Feverfew
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 82: نقشه گیاه Wild Feverfew

Wild Mint

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 83: گیاه Wild Mint
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 84: نقشه گیاه Wild Mint

Wintergreen Berry

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 85: گیاه Wintergreen Berry
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 86: نقشه گیاه Wintergreen Berry

Yarrow

بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 87: گیاه Yarrow
بازی Red Dead Redemption 2
تصویر 88: نقشه گیاه Yarrow

این فهرست کامل گیاهان است.

لطفا نظرات خود را درباره بازی Red Dead Redemption 2 به صورت دیدگاه در پایین مقاله به اشتراک بگذارید.

خرید بازی Red Dead Redemption 2 برای PS4

6 thoughts on “مکان گیاهان بازی Red Dead Redemption 2

 1. حسین says:

  آقا من تمام باتلاق رو گشتم ولی تو بازی من star orchid نیست بخدا ده بار گشتم مغزم ترکید ولی نیست اصلا این گل تو بازی من نیست

  • جاوید حکیمیان says:

   مهدی جان البته که گیاهان تو بازی پا ندارند که به جاهای دیگه برن – ولی ما رفیتم اونجا بود که عکس گذاشتیم و مطلب رو آماده کردیم
   زیاد سخت نگیرید شما هم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − سیزده =