در این مقاله ما به محتویات کامل Compendium می پردازیم. Compendium در بازی Red Dead Redemption 2 به شما امکان این را می دهد که موارد و وظایف خاصی از قبیل: حیوانات، تجهیزات، ماهی، باند، گیاهان، اسب ها، سلاح ها، کارت های سیگنال را دنبال کنید.

Compendium را در منو Pause در زیر Progress پیدا می کنید. با کلیک بر روی compendium می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آن پیدا کنید. شما همچنین می توانید این مسیر را با Rockstar Social Club پیگیری کنید.

همه موارد در این مقاله بر اساس حروف الفبا می باشد. برای تکمیل ۱۰۰% بازی به لیست ما مراجعه نمایید.

کارت های سیگار در Compendium بازی Red Dead Redemption 2 (مجموع 144)

Famous Gunslingers

 1. No. 1 Frank Heck
 2. No. 2 Otis Miller Boys
 3. No. 3 Jack Hall Gang
 4. No. 4 Butcher Brothers
 5. No. 5 Flaco Hernández
 6. No. 6 Slim Grant
 7. No. 7 Landon Ricketts
 8. No. 8 Black Belle
 9. No. 9 Billy Midnight
 10. No. 10 Emmet Granger
 11. No. 11 Jim ‘Boy’ Calloway
 12. No. 12 Bart Love
  Artists
 13. No. 1 Edith Corinne
 14. No. 2 Elsie Rose
 15. No. 3 W. G. Hoyt
 16. No. 4 Aldous Bramley
 17. No. 5 Preston T. Stephenson
 18. No. 6 Evelyn Miller
 19. No. 7 Slick Hutton
 20. No. 8 Laurence Carson
 21. No. 9 Miss Maud Delancey
 22. No. 10 Charles Châtenay
 23. No. 11 George Dixie
 24. No. 12 Richard McCullough
  Vistas of America
 25. No. 1 New York
 26. No. 2 Saint Denis
 27. No. 3 Blackwater
 28. No. 4 Armadillo
 29. No. 5 Rio Bravo
 30. No. 6 The Grizzlies
 31. No. 7 San Francisco
 32. No. 8 Tall Trees
 33. No. 9 Valentine
 34. No. 10 Chicago
 35. No. 11 Rhodes
 36. No. 12 Annesburg
  Gems Of Beauty
 37. No. 1 Leila Stetson
 38. No. 2 Isabelle Barlow
 39. No. 3 Hattie Langtry
 40. No. 4 Isabelle Standish
 41. No. 5 Maud Engel
 42. No. 6 Sadie Russell
 43. No. 7 Geraldine Emerson
 44. No. 8 Agnès Guyon
 45. No. 9 Jennie Willetts
 46. No. 10 Ilga Ulmer
 47. No. 11 Fay Delaro
 48. No. 12 Pauline Henderson
  Flora of America
 49. No. 1 Golden Currant
 50. No. 2 Hummingbird Sage
 51. No. 3 Oleander Sage
 52. No. 4 Yarrow
 53. No. 5 Indian Tobacco
 54. No. 6 Black Mangrove
 55. No. 7 Longleaf Pine
 56. No. 8 Desert Fan Palm
 57. No. 9 Coastal Redwood
 58. No. 10 Horse Crippler Cactus
 59. No. 11 Blazing Star
 60. No. 12 Carolina Lupine
  Stars of the Stage
 61. No. 1 Laurence Dunn
 62. No. 2 Louis Durand
 63. No. 3 Jesse Raymond
 64. No. 4 Augusta Tremlow
 65. No. 5 Mabel Potter
 66. No. 6 Robin Koninsky
 67. No. 7 Isadore Reid
 68. No. 8 Irene Grubb
 69. No. 9 Nettie Palmer
 70. No. 10 Jim Cobb
 71. No. 11 Mittie Comstock
 72. No. 12 Robert Elliot Patchen
  Fauna of America
 73. No. 1 Black Widow Spider
 74. No. 2 Bloodhound
 75. No. 3 Blue Jay
 76. No. 4 Catfish
 77. No. 5 Coral Snake
 78. No. 6 Grouper
 79. No. 7 Large Mouth Bass
 80. No. 8 Panther
 81. No. 9 Parrot
 82. No. 10 Pheasant
 83. No. 11 Snapping Turtle
 84. No. 12 Turkey
  Marvels of Travel
 85. No. 1 Packet Ship
 86. No. 2 Schooner
 87. No. 3 Camel Caravan
 88. No. 4 Elephant Carriage
 89. No. 5 Goat Carriage
 90. No. 6 Hot Air Balloon
 91. No. 7 U.S. Frigate
 92. No. 8 The Showboat
 93. No. 9 Balener Whaling Vessel
 94. No. 10 Stagecoach
 95. No. 11 Steam Locomotive
 96. No. 12 Velocipede
  World Champions
 97. No. 1 Greco Roman Wrestler – Percy Wood
 98. No. 2 Billiards – Edwin A. Rowe
 99. No. 3 Pugilist – Theobaud Getzin
 100. No. 4 Oarsman – H. T. Slocum
 101. No. 5 Cyclist – R. S. Harradon
 102. No. 6 Walker – E. D. Ewing
 103. No. 7 Lawn Tennis – Patsey Hill
 104. No. 8 Weightlifter – William Sleicher
 105. No. 9 Pigeon Shooting – Edwin Singerly
 106. No. 10 Skater – Felix Hawley
 107. No. 11 Hammer Thrower – Capt. Jack Page
 108. No. 12 Club Swinger – Axel McCormack
  Amazing Inventions
 109. No. 1 Steam Locomotive – 1814 – George Stephenson
 110. No. 2 Camera – 1814 – Joseph Nicephore Niepce
 111. No. 3 Electrical Execution Apparatus – 1888- H.P. Brown, A. Kennelly
 112. No. 4 Typewriter – 1829 – W. A. Burt
 113. No. 5 Revolver – 1836 – Daniel Buck
 114. No. 6 Telegraph – 1837 – Samuel Morse
 115. No. 7 Manned Glider – 1885 – Charles Kinnear
 116. No. 8 Dynamite – 1866 – Alfred Nobel
 117. No. 9 Cylinder Phonograph – 1877 – Thomas Edison
 118. No. 10 Player Piano – 1881 – Edward Leveaux
 119. No. 11 Electric Light Bulb – 1878 – Thomas Edison
 120. No. 12 Fountain Pen -1884 – Lewis Waterman
  Horses
 121. No. 1 American Paint
 122. No. 2 Appaloosa
 123. No. 3 Andalusian
 124. No. 4 American Standardbred
 125. No. 5 Nokota
 126. No. 6 Ardennes
 127. No. 7 Dutch Warmblood
 128. No. 8 Turkoman
 129. No. 9 Hungarian Halfbred
 130. No. 10 Mustang
 131. No. 11 Thoroughbred
 132. No. 12 Missouri Fox Trotter
  Americans
 133. No. 1 President Fisher
 134. No. 2 President Hardin
 135. No. 3 Lillian Powell
 136. No. 4 Leviticus Cornwall
 137. No. 5 J. D. McKnight
 138. No. 6 Luther Covington
 139. No. 7 Harvey Griggs
 140. No. 8 Henrietta Beatrice Woods
 141. No. 9 General Quincy Harris
 142. No. 10 General Cornelius Palmer
 143. No. 11 Senator Thaddeus Waxman
 144. No. 12 President Alfred Macalister

لطفا نظرات خود را درباره بازی Red Dead Redemption 2 به صورت دیدگاه در پایین مقاله به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بازی Red Dead Redemption 2 با سایت crocogame همراه باشید.

خرید بازی Red Dead Redemption 2 برای PS4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − هشت =