خرید بازی Battlefield 1


  • تعداد بازیکنان: 1
  • تعداد بازیکنان آنلاین: 2-64
  • بهینه سازی PS4 pro: ندارد
  • حجم مورد نیاز: 40 GB

 

پیش سفارش