در این مقاله ما به محتویات کامل Compendium می پردازیم. Compendium در بازی Red Dead Redemption 2 به شما امکان این را می دهد که موارد و وظایف خاصی از قبیل: حیوانات، تجهیزات، ماهی، باند، گیاهان، اسب ها، سلاح ها، کارت های سیگنال را دنبال کنید.

Compendium را در منو Pause در زیر Progress پیدا می کنید. با کلیک بر روی compendium می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آن پیدا کنید. شما همچنین می توانید این مسیر را با Rockstar Social Club پیگیری کنید.

همه موارد در این مقاله بر اسا حروف الفبا می باشد. برای تکمیل 100% بازی به لیست ما مراجعه نمایید.

حیوانات در Compendium بازی Red Dead Redemption 2 (مجموع 178)

 1. American Alligator
 2. American Alligator (small)
 3. Nine-Banded Armadillo
 4. American Badger
 5. Little Brown Bat
 6. American Black Bear
 7. Grizzly Bear
 8. North American Beaver
 9. Blue Jay
 10. Wild Boar
 11. Whitetail Buck
 12. Whitetail Deer
 13. American Bison
 14. Angus Bull
 15. Devon Bull
 16. Hereford Bull
 17. American Bullfrog
 18. Northern Cardinal
 19. American Domestic Cat
 20. Cedar Waxwing
 21. Dominique Chicken
 22. Dominique Rooster
 23. Java Chicken
 24. Java Rooster
 25. Leghorn Chicken
 26. Leghorn Rooster
 27. Greater Prairie Chicken
 28. Western Chipmunk
 29. Californian Condor
 30. Cougar
 31. Double-crested Cormorant
 32. Neotropic Cormorant
 33. Florida Cracker Cow
 34. California Valley Coyote
 35. Cuban Land Crab
 36. Red Swamp Crayfish
 37. Whooping Crane
 38. Sandhill Crane
 39. American Crow
 40. American Fox Hound
 41. Australian Shepherd
 42. Bloodhound
 43. Bluetick Coonhound
 44. Border Collie
 45. Catahoula Cur
 46. Chesapeake Bay Retriever
 47. Siberian Husky#
 48. Labrador Retriever
 49. Poodle
 50. Mutt
 51. Rufus
 52. Standard Donkey
 53. Mallard Duck
 54. Pekin Duck
 55. Bald Eagle
 56. Golden Eagle
 57. Reddish Egret
 58. Little Egret
 59. Snowy Egret
 60. Rocky Mountain Bull Elk
 61. Rocky Mountain Cow Elk
 62. American Red Fox
 63. American Gray Fox
 64. Silver Fox
 65. Banded Gila Monster
 66. Alpine Goat
 67. Canada Goose
 68. Ferruginous Hawk
 69. Red-tailed Hawk
 70. Rough-legged Hawk
 71. Great Blue Heron
 72. Tricolored Heron
 73. Desert Iguana
 74. Green Iguana
 75. Collared Peccary
 76. Common Loon
 77. Pacific Loon
 78. Yellow-billed Loon
 79. Western Bull Moose
 80. Western Moose
 81. Mule
 82. American Muskrat
 83. Baltimore Oriole
 84. Hooded Oriole
 85. Californian Horned Owl
 86. Coastal Horned Owl
 87. Great Horned Owl
 88. Angus Ox
 89. Devon Ox
 90. Panther
 91. Florida Panther
 92. Carolina Parakeet
 93. Blue and Yellow Macaw
 94. Great Green Macaw
 95. Scarlet Macaw
 96. American White Pelican
 97. Brown Pelican
 98. Ring-necked Pheasant
 99. Chinese Ring-necked Pheasant
 100. Berkshire Pig
 101. Big China Pig
 102. Old Spot Pig
 103. Band-tailed Pigeon
 104. Rock Pigeon
 105. Virginia Opossum
 106. American Pronghorn Buck
 107. American Pronghorn Doe
 108. Sonoran Pronghorn Buck
 109. Sonoran Pronghorn Doe
 110. Baja California Pronghorn Buck
 111. Baja California Pronghorn Doe
 112. California Quail
 113. Sierra Nevada Bighorn Ram
 114. Sierra Nevada Bighorn Sheep
 115. Desert Bighorn Ram
 116. Desert Bighorn Sheep
 117. Rocky Mountain Bighorn Ram
 118. Rocky Mountain Bighorn Sheep
 119. Black-tailed Jackrabbit
 120. North American Raccoon
 121. Black Rat
 122. Brown Rat
 123. Western Raven
 124. Red-footed Booby
 125. American Robin
 126. Roseate Spoonbill
 127. Herring Gull
 128. Laughing Gull
 129. Ring-billed Gull
 130. Merino Sheep
 131. Striped Skunk
 132. Red Boa Snake
 133. Rainbow Boa Snake
 134. Sunglow Boa Snake
 135. Diamondback Rattlesnake
 136. Fer-de-Lance Snake
 137. Black-tailed Rattlesnake
 138. Timber Rattlesnake
 139. Northern Copperhead Snake
 140. Southern Copperhead Snake
 141. Midland Water Snake
 142. Cottonmouth Snake
 143. Northern Water Snake
 144. Scarlet Tanager Songbird
 145. Western Tanager Songbird
 146. Eurasian Tree Sparrow
 147. American Tree Sparrow
 148. Golden Crowned Sparrow
 149. American Red Squirrel
 150. Western Gray Squirrel
 151. Black Squirrel
 152. Western Toad
 153. Sonoran Desert Toad
 154. Eastern Wild Turkey
 155. Rio Grande Wild Turkey
 156. Alligator Snapping Turtle
 157. Eastern Turkey Vulture
 158. Western Turkey Vulture
 159. Gray Wolf
 160. Timber Wolf
 161. Red-bellied Woodpecker
 162. Pileated Woodpecker
 163. Legendary Bull Gator
 164. Legendary Bharati Grizzly Bear
 165. Legendary Beaver
 166. Legendary White Bison
 167. Legendary Tatanka Bison
 168. Legendary Boar
 169. Legendary Buck
 170. Legendary Cougar
 171. Legendary Coyote
 172. Legendary Fox
 173. Legendary Elk
 174. Legendary Moose
 175. Legendary Giaguaro Panther
 176. Legendary Pronghorn
 177. Legendary Big Horn Ram
 178. Legendary Wolf

لطفا نظرات خود را درباره Compendium بازی Red Dead Redemption 2 به صورت دیدگاه در پایین مقاله به اشتراک بگذارید.

خرید بازی Red Dead Redemption 2 برای PS4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 2 =